Bao bì đông lạnh

Dy Khang có một loạt các loại mực dùng vào ứng dụng in ấn bao bì đông lạnh, bao gồm các loại mực có chứa Toluene và không chứa Toluene sử dụng in mặt trong trên màng OPET và OPA.
Chúng tôi còn có các hệ mực chuyên dụng cho các quy trình cán màng khác nhau: ghép đùng PE, dung môi khô và không chứa dung môi.
Đặc biệt, các sản phẩm “Thân thiện với môi trường” như: mực in ống đồng chứa Toluene, mực in ống đồng không chứa Toluene và mực in ống đồng không chứa MEK.

Các hệ mực in ống đồng ứng dụng trên bao bì đông lạnh:

  • GL – PET
  • EFA – PET

Các hệ mực này cũng được ứng dụng trong in ấn bao bì thanh trùng.

Liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved