Snack và thực phẩm khô

Dy Khang có một loạt các loại mực dùng vào ứng dụng in ấn bao bì snack và thực phẩm khô, bao gồm các loại mực có chứa Toluene và không chứa Toluene sử dụng in mặt trong trên màng OPP.
Chúng tôi còn có các hệ mực chuyên dụng cho các quy trình cán màng khác nhau: ghép đùng PE, ghép đùng PP, dung môi khô và không chứa dung môi.
Đặc biệt, các sản phẩm “Thân thiện với môi trường” như: mực in ống đồng chứa Toluene, mực in ống đồng không chứa Toluene và mực in ống đồng không chứa MEK.

Các hệ mực in ống đồng ứng dụng trên bao bì snack và thực phẩm khô:

  • GL – OPP
  • GL – OPP/ PP
  • EFA – OPP
  • EFA – OPP/PP
  • GL – PET
Liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved