Sản phẩm tẩy rửa

Dy Khang còn có các hệ mực chuyên dụng cho bao bì trên sản phẩm tẩy rửa với các quy trình cán màng khác nhau: ghép đùng PE, dung môi khô và không chứa dung môi.

Các hệ mực in ống đồng ứng dụng trong in trên các bao bì sản phẩm tẩy rửa:

  • GL-OPP
  • GL-PET
  • EFA-PET
  • HTF
Liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved