Bao bì thuốc trừ sâu

Dy Khang còn có các hệ mực chuyên dụng cho in ấn các loại bao bì thuốc trừ sâu với các quy trình cán màng khác nhau: ghép đùng PE, dung môi khô và không chứa dung môi.

Các hệ mực in ống đồng ứng dụng trong in ấn các loại bao bì thuốc trừ sâu:

  • GL-OPP
  • GL-PET
  • EFA-PET
Liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved