Nhãn mác

Các hệ mực in ống đồng ứng dụng trong in nhãn mác:

 • HTF
 • GSA  
 • GSA/ NT
 • GSN
 • EFA-GSN
 • GWA

Các hệ mực in Flexo ứng dụng trong in nhãn mác:

 • Alcoflex  
 • Vio-Flex  

Các hệ mực in Offset ứng dụng trong in nhãn mác:

 • Lotus  
 • Canary A  
 • Canary B  
 • Vio-Litho 
Liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved