DYN, tiếp bước cùng thành công của bạn

Để khuyến khích con em của CBCNV theo đuổi con đường học vấn cao hơn, Mực in Dy Khang (DYN) đã thành lập học bổng “DYN, tiếp bước cùng thành công của bạn”. Quỹ nhằm hỗ trợ học phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích xuất sắc trong học tập. Trong năm 2011 – 2012, học bổng “DYN, tiếp bước cùng thành công của bạn” đã được trao cho 12 sinh viên xuất sắc. Đó là một sự khích lệ mà các CNCNV xứng đáng nhận được.
Tại Mực In Dy Khang, con người là tài sản quý giá nhất. Học bổng là sự quan tâm của DYN đối với người lao động không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả gia đình họ.

liên hệ

MỰC IN DY KHANG

info@dykhanginks.com.vn

© Copyright 2016 Dy Khang Printing Inks, All rights reserved.